Nederlands

Geachte bezoeker,

Het bezoek aan deze website berust niet op toeval. Toeval bestaat niet.
Elke gebeurtenis, geen enkele uitgezonderd, heeft als oorsprong een gedachte.
Waar kwam uw gedachte vandaan? Dat is al een zoektocht op zich. Het feit is echter dat een gedachte u naar deze site heeft gevoerd.

Deze site heeft een boodschap voor u, tenminste als u dat toestaat. Wees u ervan bewust dat ook uw toestemming om de boodschap al of niet toe te laten voortkomt uit een gedachte.
U bent van harte welkom op deze site nu en in de toekomst.

*********

Beste medereiziger,

Bij onze reis op aarde onderzochten vele van ons allerlei spirituele stromingen en leermeesters of lazen hun boeken.

Een zoektocht die uiteindelijk altijd zal eindigen in onszelf want in onszelf bevindt zich de geestelijke verbinding met God die je ook Allah of Grote Geest mag noemen.

Het is deze almachtige Goddelijke en scheppende energie van ons universum waarvan wij deel uitmaken.

God heeft alles in Zijn orde geschapen hetgeen in de natuur om ons heen zichtbaar is. In de bloem die uit zijn knop komt en in het kuiken dat zich uit zijn ei vrij maakt. Wij maken deel uit van deze natuur en van de Goddelijke natuurwetten die daarmee samenhangen.

Elk mens, niemand uitgezonderd, draagt de Goddelijke vonk in zich en als wij de verbindingskanalen met deze Goddelijk geest willen openen of vergroten dienen wij ook bereid te zijn ons hart daarvoor te openen om onze op aarde gevormde persoonlijkheid ondergeschikt te maken aan de Goddelijke Geest.

Dat is de reden dat door de eeuwen heen vele leermeesters op aarde ons hebben voorgehouden op de tekens en signalen in ons leven te letten, ons hart te openen, innerlijk te voelen wat deze tekens ons te zeggen hebben zodat wij ons via de gedachte, het woord en de daad laten leiden door datgene te volgen dat dan vanuit deze Goddelijke bron, die in ons aanwezig is, naar boven komt.

God, die het Goede vertegenwoordigt, is onze enige werkelijke Leermeester en Hij bevindt zich niet buiten ons maar in ons als de Bron waarvan wij deel uitmaken.

De vaak genoemde Satan, die het zogenaamde kwade vertegenwoordigt bestaat noch buiten ons noch in ons. Hetgeen wij als het “kwade” ervaren zijn levenslessen die op ons pad komen om ons te wijzen op het feit dat wij niet in de Goddelijke orde denken, spreken en of handelen. Door die ervaringen bewust te beleven worden wij teruggevoerd op het Goddelijke levenspad.
Als wij dat gaan inzien dan zullen wij tegenslagen in een heel ander daglicht gaan zien en ons bewust worden dat “tegenslagen” ervaringen zijn die ons iets te zeggen hebben en dat geldt voor alle ervaringen in ons leven.

Ervaringen die wij als goed en ervaringen die wij als slecht ervaren hebben allen deze boodschap in zich mits ….. wij bereid zijn dit te willen accepteren.

Om deze Bewustwording te voeden is het wenselijk om ons te laten inspireren door het boekje “Het onpersoonlijke leven” dat Joseph Sieber Benner in 1914 vanuit de Goddelijke Geest doorkreeg:

“Tot jou, die dit leest, spreek IK.
Tot jou, die zoekt naar waarheid, vrede, liefde en geluk, komt IK BEN.
IK BEN jouZelf, jouw diepste innerlijk, dat alles weet en altijd geweten heeft en altijd is.
IK, jouw goddelijk Zelf, breng je deze woorden om je te leren dat IK, je eigen ware Zelf, jouw enige leraar BEN.

Mijn woorden spreek IK van binnenuit tot je uiterlijk menselijk bewustzijn om te bevestigen alles wat jouw IK BEN in je altijd wist, maar nog niet heeft vertaald in duidelijke en begrijpelijke termen.

Indien je bereid bent tot deze bewustwording in jezelf volg dan aandachtig de uitleg, die IK hierin geef en wéét dat het jouw hoogste ZELF is dat door deze bladzijden tot je spreekt.”

Omdat voor Joseph Benner God zijn onuitputtelijk bron was van waaruit hij neerschreef wat hij doorkreeg werd bij de eerste drukken dan ook niet de naam van Joseph Benner vermeld maar stond er alleen als auteur Anonymus vermeld.

In 1944, drie jaar na zijn overgaan, werd de dertiende editie van het boekje, dat tot stand kwam door welwillende giften van hen die de weg van het onpersoonlijk leven volgden en steunden, opgedragen aan Joseph S. Benner en werden er twee bijzondere brieven in vermeld die zijn dochter na zijn overgang in een oude portefeuille had gevonden.

De tekst kan via onderstaande website gratis worden gedownload:
“Het Onpersoonlijke Leven”
https://hetonpersoonlijkeleven.nl/e-book/
https://hetonpersoonlijkeleven.nl/printen/
https://hetonpersoonlijkeleven.nl/drukwerk/

Opmerking
In 1992 is bij uitgeverij AnkhHermes ‘Het onpersoonlijke leven’ gedrukt met een oplage van 4400 exemplaren. Deze uitgave is daar uitverkocht en wordt niet opnieuw gedrukt.

Verbeterde versie
Bij controle van de tekst in dit boekje bleek dat het nodig was om de vertaling uit het Engels grondig te herzien en te verbeteren.
De nauwkeurige vertaling met eveneens de verbeterde lay-out van woorden, zinnen en alinea’s is bovenstaand nieuwe boekje: “Het Onpersoonlijke Leven”

Het oude boekje is tijdelijk nog verkrijgbaar:
https://hetonpersoonlijkeleven.nl/oude-boekje/

http://eencursusinwonderen.net/het-onpersoonlijke-leven-van-anonymus/

https://www.kantoorboek.nl/artikel/612134/het-onpersoonlijke-leven-13e-druk-herdruk-1-11-17.html

Algemene informatie over Joseph S. Benner:
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Sieber_Benner

Wayne Dyer over Joseph Benner:
https://www.youtube.com/watch?v=HLjQXz0ODXo

Elvis Presley verspreidde koffers vol boekjes “The Impersonal Life” onder zijn toehoorders. Toen hij overging in 1977 vond men hem met dit boekje aan zijn zijde.
Hij zingt er ook een lied over:
https://www.youtube.com/watch?v=SbryzR_3dR4

Voel je je aangetrokken tot deze boodschap? Lees en herlees dan de tekst van het boekje keer op keer net zo lang tot deze volledig is opgenomen in elke cel van je lichaam. Het zal je de innerlijke rust, vrede en geluk brengen, waar je al lange tijd naar hebt uitgekeken.

Alle Goeds en Hartegroet,

Anonymus